Věda a zahraničí

Stefanova, Stanislava
Poslední změna: 21.01. 2016

IGA MZ ČR - spolupříjemci ukončeno

LF HK je spolupříjemcem účelových prostředků (řazeno podle roku zahájení, průběh řešení odkazuje na abstrakta z Vědeckých konferencí LF a FN HK).

Ukončené projekty

2013

NT/14107-3/2013 MUDr. Iva Sedláková, Ph.D. Predikce odpovědi na léčbu u pacientek s karcinomem ovaria.
Průběh řešení: 2013 2014 2015
prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
NT/14320-3/2013 doc. RNDr. Tomáš Roušar, Ph.D. Studium nového mechanismu hepatotoxicity acetaminofenu a možností terapie po předávkování.
Průběh řešení: 2013 2014 2015
prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.
2009
NS/10373-3/2009 MUDr. Jiří Grim, Ph.D. - FN HK Neoadjuvantní léčba karcinomu prsu
Průběh řešení: 2009 2010 2011
prof. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D.
NS/10382-3/2009 doc. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.
- FN HK
Identifikace biomarkerů intraamniální infekce a syndromu zánětlivé odpovědi plodu v plodové vodě: proteomický přístup
Průběh řešení: 2009 2010 2011
doc. RNDr. Ctirad Andrýs, Ph.D.

2008

NS/9649-4/2008

MUDr. Lukáš Sákra, Ph.D.
– KN Pardubice
Ovlivnění lokální peritoneální makrofágové imunity operačním výkonem
Průběh řešení: 2009 2010 2011
doc. MUDr. Halka Lotková, Ph.D.
NS/9692-3/2008 MUDr. Jiřina Chládková, Ph.D.
– FN HK
Využití vydechovaného oxidu dusnatého jako biochemického markeru zánětu v dýchacích cestách nemocných se sezónní alergickou rýmou a průduškovým astmatem
Průběh řešení: 2009 2010
doc. Ing. Jaroslav Chládek, Ph.D.
NS/9693-4/2008 MUDr. Jiří Grim, Ph.D. – FN HK Individuální predikce dávkového režimu 5-fluorouracilu v léčbě kolorektálního karcionomu
Průběh řešení: 2009 2010 2011
prof. MUDr. Jiřina Martínková, CSc.

2007

NR/9255-3/07

doc. MUDr. Oldřich Pozler, CSc.
– FN HK

Compliance léčby azathioprinem u dětí a dospívajících s nespecifickými střevními záněty
Průběh řešení: 2007 2008 2009

Ing. Miloš Hroch

2006

NR/8921-3/06

MUDr. Pavel Vyroubal, FN HK

Poruchy syntézy cholesterolu a jeho deplece – klinické důsledky a možnosti jeho léčebného ovlivnění v intenzivní péči
Průběh řešení: 2006 2007 2008

prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc.

2005

NR8331-3/05

prof. MUDr. Zdeněk Broukal, CSc.
- VFN Praha

Orální zdraví předškolních dětí, příjem fluoridů a postoje a chování rodičů v prevenci zubního kazu dočasného chrupu
Průběh řešení: 2005 2006 2007

MUDr. Romana Ivančaková, CSc.

NR/8508-3/05

doc. MUDr. Ladislav Hess DrSc.
- IKEM Praha

Kombinace ketamin-dexmedetomidin v experimentu a v klinice
Průběh řešení: 2005 2006 2007

MUDr. Jitka Schreiberová

2004

NR/7854-3/04

MUDr. Vladimír Hrabovský
– FNsP Ostrava

Metabolismus lipidů u pacientů s Crohnovou chorobou
Průběh řešení: 2004 2005 2006

prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc.