Věda a zahraničí


Poslední změna: 05.05. 2016

MO - Ministerstvo obrany

LF HK je příjemcem účelových prostředků (řazeno podle roku zahájení, průběh řešení odkazuje na abstrakta z Vědeckých konferencí LF a FN HK).

Řešené projekty

V současné době není řešen žádný projekt v rámci Ministerstva obrany České republiky.
 

Ukončené projekty

Projekty řešené v letech 2005 a dále

Projekty řešené v letech 2004 a dále - spolupříjemci