Věda a zahraničí

Stefanova, Stanislava
Poslední změna: 02.09. 2013

MO ukončeno

LF HK je příjemcem účelových prostředků (řazeno podle roku zahájení, průběh řešení odkazuje na abstrakta z Vědeckých konferencí LF a FN HK).

Ukončené projekty

2008

RONSDOZ doc. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D. Neinvazivní stanovení prozánětlivých ukazatelů oxidačního stresu u ozářených jako indikátor obdržené dávky záření. Ochranný efekt
acetol-L-karnitinu.
Průběh řešení: 2008 2009 2010 2011

2005

OBUKHK2005001

doc. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

Nové způsoby biodozimetrie a diagnostiky u ozářených vojáků.
Průběh řešení: 2005 2006 2007