Věda a zahraničí

Mazanek, Pavel
Poslední změna: 03.05. 2016

MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu

LF HK je spolupříjemcem účelových prostředků (řazeno podle roku zahájení, průběh řešení odkazuje na abstrakta z Vědeckých konferencí LF a FN HK)

Řešené projekty 

V současné době není řešen žádný projekt v rámci Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

Ukončené projekty 

Projekty řešené v roce 2004 a dále - spolupříjemci