Věda a zahraničí

Mazanek, Pavel
Poslední změna: 30.04. 2018

MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu

LF HK je spolupříjemcem účelových prostředků (řazeno podle roku zahájení, průběh řešení odkazuje na abstrakta z Vědeckých konferencí LF a FN HK)

Řešené projekty 

2018
MPO TRIO
FV20287 Ing. Miroslav Tichý - VÚB Ústí nad Orlicí TEXDERM - Textilie a oděvy se zvýšeným komfortem pro specifické potřeby dětí s kožními problémy
Průběh řešení: 2017 2019 2020 2021 
doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.


 

Ukončené projekty