Věda a zahraničí

LFUK-HK-svatkovz
Poslední změna: 22.05. 2017

MPO-TRIO

LF HK je spolupříjemcem účelových prostředků (řazeno podle roku zahájení, průběh řešení odkazuje na abstrakta z Vědeckých konferencí LF a FN HK).

Řešené projekty

2017
FV20287 Ministerstvo průmyslu a obchodu
(poskytovatel dotace)

TEXDERM-Textilie a oděvy se zvýšeným komfortem pro specifické potřeby dětí s kožními problémy

Průběh řešení: 2017 2018 2019 2020

doc. MUDr. Karel Ettler,CSc.