Věda a zahraničí

Stefanova, Stanislava
Poslední změna: 03.05. 2016

MPO - spolupříjemci ukončeno

LF HK je spolupříjemcem účelových prostředků (řazeno podle roku zahájení, průběh řešení odkazuje na abstrakta z Vědeckých konferencí LF a FN HK).

Ukončené projekty

2011
Inovace – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví CzechInvest
(poskytovatel dotace)

Zrakový stimulátor pro dlouhodobé monitorování zrakového vnímání.

Průběh řešení: 2011 2012 2013 2014

prof. MUDr. Miroslav Kuba, DSc.
2008
FI-IM5/098 AMR AMARANTH, a.s. Vývoj a výzkum nových způsobů izolace tradičních i dosud neznámých složek amarantového semene k průmyslovému využití a fortifikaci speciálních nutričních produktů.
Průběh řešení: 2008 2009 2010
prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc.
FI-IM5/195 C2P, s.r.o. Vývoj technologií a produktů mikrobní biomasy jako zdroj hodnotných bílkovin a jejich hydrolyzátů (nosičů biologicky aktivních látek).
Průběh řešení: 2008 2009 2010
prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc.
2004

FT - TA/097/04

doc. RNDr. Karel Volenec, CSc.
- ELLA-CS

Využití biokompatibilních materiálů s tvarovou pamětí v konstrukci dočasných nebo trvalých lidských tkáňových výztuží
Průběh řešení: 2004 2005 2006 2007

doc. Ing. Josef Hanuš, CSc.

FI-IM/101

AMR AMARANTH, a.s.

Získávání bílkovin z netradičních zdrojů
Průběh řešení: 2004 2005 2006

prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc.