Věda a zahraničí

LFUK-HK-vankovakri
Poslední změna: 12.02. 2021

OP PIK - Fascie 

Lubrikace a regenerace fascií hyaluronanem

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové je partnerem projektu Lubrikace a regenerace fascií hyaluronanem vedeného pod registračním číslem CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020005 v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), výzvy č. 01_19_262 APLIKACE - VÝZVA VII.

Základní informace o projektu

  • Příjemce a partneři projektu
Příjemce projektu:
Contipro a.s.
Partneři projektu:
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
 
  • Cíl projektu
Projekt má za cíl vyvinout prototyp zdravotnického prostředku na bázi hyaluronanu k injekční aplikaci do thoracolumbární fascie, za využití navigace ultrazvukovou sondou. Vývoj bude následovat postupy studia systematické histologie, mechanických a biotribologických vlastností fascie, a ověření v rámci preklinického in-vivo testování. Souběžně bude vyvíjen analytický algoritmus pro kvantifikaci relativního pohybu fascií ve vysokém rozlišení (i.e. klouzání vrstev fascií a střihový pohyb fascií, "shearstrain") pomocí korelačních výpočtů ze záznamů běžného ultrazvuku. Využití analytického algoritmu v rámci vývoje zdravotnického prostředku bude mít přesah do diagnostiky pomocí zobrazovacích metod při terapeutickém ošetření chronické bolesti zad.

Poznámka: Bolest dolních zad (BDZ) je jeden z častých zdravotních problémů, který postihne v průběhu života 50-80 % dospělých lidí. Předpokládá se, že dospělí lidé v produktivním věku jsou nejzranitelnější skupinou, BDZ je hodnocena jako celosvětově nejčastější příčinou zdravotní nezpůsobilosti (Fatoye 2019).
 
  • Očekávané změny v důsledku projektu
1) Prohloubení znalostí ve využití a otestování účinnosti materiálu z hyaluronanu pro novou aplikační oblast - thoracolumbární fascii;

2) Získání nových informací (celosvětově) o fasciálním systému a jeho nových metodách hodnocení (mechanické, biotribologické testování);

3) Vznik uživatelsky přívětivého algoritmu pro analýzu ultrazvukových dat, který by mohl rozšířit využitelnost muskuloskeletálního ultrazvuku v diagnostice;

4) Zvýšení odbornosti pracovníků Žadatele i Partnerů a propojení jejich spolupráce, rozšíření VaV;

5) Mezinárodní zviditelnění ČR, Žadatele i Partnerů v komunitě zabývající se výzkumem fascií;

6) Možnosti posunu aktivit Žadatele k vyšší konkurenceschopnosti;

7) Rozvoji další spolupráce s Partnery/Zákazníky ve VaV v oblasti medicínských aplikací, vytvoření dlouhodobého stabilního businessu;

8) Možnosti prorazit na nový trh a získat nové odběratele.
 
  • Dotace
Celkové způsobilé výdaje projektu jsou ve výši 16 981 300,00 Kč, z toho 11 886 910,00 Kč (70%) z dotace a 5 094 390,00 Kč (30%) z vlastních zdrojů.

Celkové způsobilé výdaje Lékařské fakulty v Hradci Králové, Univerzity Karlovy na realizaci projektu jsou ve výši 2 642 112,00 Kč, z toho 2 245 796,00 Kč (85%) z dotace a 396 316,00 Kč (15%) z vlastní zdrojů.
 
  • Harmonogram
Datum zahájení projektu: 1. 6. 2020
Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 13. 7. 2020
Předpokládané datum ukončení projetu: 31. 12. 2022
 
  • Realizační projektový tým
klíčový řešitel za LF HK:              MDDr. Tereza Suchánková Kleplová
koordinátor projektu za LF HK:    Ing. Eva Macourková
administrátor projektu za LF HK: Kristýna Vaňková

Kalendář akcí

<říjen 2022>
poútstčtsone
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Dnes: