Věda a zahraničí


Poslední změna: 28.08. 2013

MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Projekty řešené i ukončené jsou členěny podle evropských strukturálních fondů, v rámci kterých jsou řešeny.

 

Ukončené projekty

Projekty řešené v letech 2005 –