Věda a zahraničí

Silberova, Aneta
Poslední změna: 02.05. 2016

Rozvojové projekty 2016

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
Propagace a medializace fakulty, popularizace vědy
Ing. Věra Tlapáková
Podpora strategického rozvoje fakulty
Ing. Věra Tlapáková
Podpora vzdělávání zaměstnanců
doc. Ing. Josef Hanuš, CSc.
Podpora inovace výuky a tvorby elektron. studijních podkladů
prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr.h.c.
Podpora mezinárodní mobility studentů a zaměstnanců LFHK
prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr.h.c.
Podpora mezinárodní spolupráce, pořádání PhD konference
prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Podpora vědecké excelence a mezioborové spolupráce ve výzkumu a ve výuce