Věda a zahraničí

LFUK-HK-svatkovz
Poslední změna: 01.09. 2020

Inter-Cost

LF HK je příjemcem účelových prostředků (řazeno podle roku zahájení, průběh řešení odkazuje na abstrakta z Vědeckých konferencí LF a FN HK).

Řešené projekty

 

2017
LTC17044 prof. MUDr. Zuzana Červinková,CSc. Jaterní mitochondrie - zaměření na vliv věku, životního stylu a prostředí
Doba řešení projektu: 2017 2018 2019 2020