Věda a zahraničí

Stefanova, Stanislava
Poslední změna: 02.09. 2013

MŠMT ukončeno

LF HK je příjemcem účelových prostředků (řazeno podle roku zahájení, průběh řešení odkazuje na abstrakta z Vědeckých konferencí LF a FN HK).

Ukončené projekty

2006

2B06104

doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc.

Fotosenzibilizátory v zubním lékařství.

Průběh řešení: 2006 2007 2008 2009 2010