Věda a zahraničí

Stefanova, Stanislava
Poslední změna: 28.08. 2013

ESF – Evropský sociální fond

Evropský sociální fondLF HK je spolupříjemcem účelových prostředků (řazeno podle roku zahájení, průběh řešení odkazuje na abstrakta z Vědeckých konferencí LF a FN HK).

 

Ukončené projekty

2007

EZ 130/06-GS/333/0001

Mgr. Hana Drábková, FN HK

Modely dalšího vzdělávání v oblasti zdravotnictví a zdravotně sociální péče.
Průběh řešení: 2007 2008

MUDr. Božena Jurašková, Ph.D.