Věda a zahraničí


Poslední změna: 02.09. 2013

MŠMT - program EU COST

LF HK je příjemcem účelových prostředků (řazeno podle roku zahájení, průběh řešení odkazuje na abstrakta z Vědeckých konferencí LF a FN HK).

Ukončené projekty

2005

1P05OC066

Ing. Jaroslav Chládek, Ph.D.

Fyziologické modelování dostupnosti a účinků oxidu dusnatého při onemocnění dýchacích cest
Průběh řešení: 2005 2006 2007 2008 2009

1P05OC062

prof. MUDr. Jiřina Martínková, CSc.

Sledování změn farmakokinetiky a farmakodynamiky léčiv při poškozené funkci jater
Průběh řešení: 2005 2006 2007 2008 2009

1P05OC061

MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D.

Predikce farmakokinetiky vycházející z fyziologických principů zaměřením na jaterní a ledvinnou eliminaci léčiv
Průběh řešení: 2005 2006 2007 2008 2009