Věda a zahraničí


Poslední změna: 25.03. 2015

Rozvojové projekty 2006

229/4/c Školní integrovaný ambulantní informační systém
230/1 Průběžná evaluace (kvality i kvantity) výsledků výukového procesu v magisterském studijním programu zubní lékařství na Lékařských fakultách Univerzity Karlovy v Hradci Králové a v Plzni
525/4/c Vybavení fantomové laboratoře Stomatologické kliniky Lékařské fakulty UK v Hradci Králové jako podmínka úspěšného kvalitního zvládnutí výuky zvýšených počtů studentů v preklinických oborech
635/4/c Vybudování edukačního a odborného morfologického centra Lékařské fakulty UK v Hradci Králové pro podporu rozvoje nových akreditovaných studijních programů