Věda a zahraničí


Poslední změna: 25.03. 2015

Rozvojové projekty 2008

1c

Prof. MUDr. Ivo ŠTEINER, CSc.

Podpora mezinárodní mobility studentů Lékařské fakulty v Hradci Králové

3a

Doc. MUDr. Dáša SLÍŽOVÁ, CSc.

Doplnění přístrojového vybavení morfologického centra LF UK v Hradci Králové pro modernizaci výuky anatomie, histologie a zubního lékařství

3b

MUDr. Vladimír MAŠÍN, Ph.D.

Rozvoj elektronických provozních systémů LF UK v Hradci Králové

3c

Doc. Ing. Josef HANUŠ, CSc.

Rozvoj a modernizace přístrojového a technického vybavení UK - Multimediální vzdělávací pomůcky pro výuku ve fakultní virtuální ordinaci