Věda a zahraničí


Poslední změna: 25.03. 2015

Rozvojové projekty 2009

4d

Prof. MUDr. Ivo ŠTEINER, CSc.

Podpora mezinárodní mobility studentů Lékařské fakulty v Hradci Králové

4a

Prof. MUDr. Ivo ŠTEINER, CSc.

Uspořádání mezinárodní vědecké konference studentů doktorského studia na lékařských fakultách

5

Ing. Věra TLAPÁKOVÁ

Příprava projektu vybudování Vědeckého a výukového centra UK  v Hradci Králové v rámci OP VaVpI 4.1.

1

Doc. MUDr. Jaroslav CERMAN, CSc.

Soubor zařízení pro kryokonzervaci biologického materiálu

6

Mgr. Eva VACHKOVÁ

Vzdělávací kurz pro mentory při LFUK v Hradci Králové

B2

Doc. MUDr. Radovan SLEZÁK, CSc.

Komplexní rozvoj inovované výuky magisterského studijního programu Zubní lékařství na Lékařské fakultě v Hradci Králové

9

Prof. PhDr. Jiří MAREŠ, CSc.

Studentské posuzování kvality výuky na celé UK v Praze