Věda a zahraničí

Silberova, Aneta
Poslední změna: 25.03. 2015

Rozvojové projekty 2013

 

 

3

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.; Ing. Miloslava Paterová

Podpora pořádání mezinárodních konferencí DSP studentů

7b

doc. Ing. Josef Hanuš, CSc.; MUDr. Vladimír Mašín, Ph.D.

Rozšíření úložné kapacity virtualizační infrastruktury na UK LFHK

5

Ing. Věra Tlapáková; Ing. Jaroslav Hlavatý

Zabezpečení vstupu do hl. budovy LF UK v HK

6

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.; Ing. Eva Macourková

Zvýšení povědomí o LF UK v HK

4

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr.h.c.; Ing. Eva Macourková

Podpora mezinárodní mobility studentů LF UK HK

2

doc. RNDr. Vladimír Buchta, CSc.

Inovace vybavení výukových prostor Ústavu klinické mikrobiologie

5

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.; Ing. Pavel Růžička

Podpora realizace projektu Mephared