Věda a zahraničí

Silberova, Aneta
Poslední změna: 25.03. 2015

Rozvojové projekty 2014

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.; Ing. Miloslava Paterová

Podpora pořádání mezinárodních konferencí DSP studentů

Ing. Věra Tlapáková

Popularizace Lékařské fakulty UK v Hradci Králové

Ing. Věra Tlapáková; Ing. Jaroslav Hlavatý

Modernizace osvětlení schodiště Lékařské fakulty UK v Hradci Králové

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr.h.c.; Ing. Eva Macourková

Podpora mezinárodní mobility studentů LF UK HK

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.; Ing. Pavel Růžička

Podpora realizace projektu Mephared