Věda a zahraničí

Silberova, Aneta
Poslední změna: 02.05. 2016

Rozvojové projekty 2015

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.; Ing. Miloslava Paterová

Podpora pořádání mezinárodní PGS konference

Ing. Věra Tlapáková

Propagace a medializace fakulty a oslava 70. výročí založení

doc. Ing. Josef Hanuš, CSc.

Podpora elektronických forem výuky

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr.h.c.; Ing. Eva Macourková

Podpora mezinárodní mobility studentů a zaměstnanců LFHK

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.; Ing. Pavel Růžička

Podpora realizace projektu Mephared