Věda a zahraničí


Poslední změna: 03.05. 2016

MŠMT - program Leonardo da Vinci

LF HK je spolupříjemcem účelových prostředků (řazeno podle roku zahájení, průběh řešení odkazuje na abstrakta z Vědeckých konferencí LF a FN HK).

Ukončené projekty

2006

 L-B-002/2006

doc. MUDr. Jan Vokurka, CSc.

MEDITOP-EU-EU-International Virtual Classroom for Health Care Professionals.

Průběh řešení: 2006 2007 2008

 Hlavní příjemce: Innovamed, Budapest