Věda a zahraničí

Stefanova, Stanislava
Poslední změna: 22.01. 2016

MŠMT – OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

LF HK je příjemcem účelových prostředků (řazeno podle roku zahájení, v průběhu řešení jsou abstrakta z Vědeckých konferencí LF a FN HK).

Ukončené projekty

2012

IMPACT

Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0233

PhDr. Jan Comorek, Ph.D.

Inovace, metodika a kvalita jazykového vzdělávání a odborného vzdělávání v cizích jazycích v terciární sféře v ČR.

Průběh řešení: 2012 2013 2014 2015

 

Hlavní příjemce: Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity

MEFANET- klinické rozhodování

Reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0038

MUDr. Ilja Tachecí, Ph.D. 

Modernizace výuky klinického rozhodování napříč pediatrickými obory lékařských fakult v síti MEFANET.

Průběh řešení: 2012 2013 2014 2015

Lidské zdroje pro neurovědy

Reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0274

prof. MUDr. Stanislav Filip, Ph.D.

Vytvoření a podpora dvou výzkumných týmů orientovaných na moderní multidisciplinární obor Neurovědy (Neurosciences) v regionech s vysokým potenciálem růstu vědecké, grantové a publikační činnosti.

Průběh řešení: 2012 2013 2014 2015

 

Hlavní příjemce: Ústav experimentální medicíny AV ČR

Podrobnosti

Web: neurovedy.lfhk.cuni.cz

Postdoci na UK II

Reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0061

prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Zvýšení kapacity vědecko-výzkumných týmů Univerzity Karlovy prostřednictvím nových pozic pro absolventy doktorandských studií.
Průběh řešení: 2012 2013 2014 2015

Výsledek VŘ na pozice postdoktorandů:

1. kolo – 2. kolo – 3. kolo

LEKFYZ doc. Ing. Josef Hanuš, CSc.

Prohloubení odborné spolupráce a propojení ústavů lékařské biofyziky na lékařských fakultách v České republice.

Průběh řešení: 2012 2013 2014

Postdoci na UK

Reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0022

prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Podpora vytváření, rozvoje a mobility kvalitních výzkumně-vývojových týmů na Univerzitě Karlově.

Průběh řešení: 2012 2013 2014

Výsledek VŘ na pozice postdoktorandů:

1. kolo – 2. kolo – 3. kolo - 4. kolo

2011

CEPIN

prof. Ing. Zdeněk Fiala, CSc.

prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Vytvoření sítě partnerů zejména z oblasti biomedicíny, usnadnění jejich vzájemné spolupráce a transferu informací.

Průběh řešení: 2011 2012 2013 2014

Web: www.cepin.eu

IT medik prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.

Inovace a rozvoj studijního programu Všeobecné lékařství na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové pomocí uplatnění informačních technologií.

Průběh řešení: 2011 2012 2013

Web: moodle.lfhk.cuni.cz

2009

Regionální centrum II.

MUDr. Vratislav Sedlák

Centrum digitálního zpracování obrazových dat ve výuce lékařských a zdravotnických oborů.

Průběh řešení: 2009 2010 2011 2012

HEPIN

prof. MUDr. Petr Hůlek, CSc.

Příprava personálního zabezpečení VaV v Hepatologickém institutu v Hradci Králové.

Průběh řešení: 2009 2010 2011 2012

Physi-Sci-Net

prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.

Physi-Sci-Net síť pro zkvalitnění personálního zabezpečení výzkumu a vývoje prostřednictvím dalšího odborného vzdělávání pracovníků a zkvalitnění technického zabezpečení.

Průběh řešení: 2009 2010 2011 2012

Mefanet

doc. Ing. Josef Hanuš, CSc.

Standardizace a sdílení vzdělávací platformy mezi lékařskými fakultami v rámci projektu Mefanet.

Průběh řešení: 2009 2010 2011 2012