Věda a zahraničí

Silberova, Aneta
Poslední změna: 03.05. 2016

OP VaVpI ukončeno

LF HK je příjemcem účelových prostředků (řazeno podle roku zahájení, průběh řešení odkazuje na abstrakta z Vědeckých konferencí LF a FN HK).

 

Ukončené projekty

2014

Podpora Pre-seed aktivit UK mimo Prahu II

Reg. č.: CZ.1.05/3.1.00/14.0299

MUDr. Tomáš Soukup, Ph.D.

 

Kontakt: Ing. Petra Benešová

e-mail: benesovape@faf.cuni.cz

Podpora pre-seed aktivit UK mimo Prahu II

Průběh řešení: 2014 2015

Závěrečná zpráva

 

Tisková zpráva

2013

MOTUL

Reg. č.: CZ.1.05/4.1.00/11.0249

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc. Modernizace budovy teoret. ústavů LFHK UK v HK.
 

Informace o projektu

Tisková zpráva

Tisková zpráva při ukončení projektu

2012

Podpora pre-seed aktivit UK mimo Prahu

Reg. č.: CZ.1.05/3.1.00/13.0284

prof. MUDr. Miroslav Kuba, CSc.

Podpora pre-seed aktivit UK mimo Prahu.

Průběh řešení: 2012 2013

 

Tisková zpráva

Projekt získal příspěvek EU ve výši 24 979 234,74 Kč a příspěvek ze státního rozpočtu ve výši 4 408 100,25 Kč.

2011

MEPHARED

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.

Výukové a výzkumné centrum Univerzity Karlovy v Hradci Králové.

Průběh řešení: 2011 2012 2013 2014 2015

 

Web: www.kampushk.cuni.cz