Věda a zahraničí


Poslední změna: 03.05. 2016

MŠMT - Výzkumná centra

LF HK je spolupříjemcem účelových prostředků (řazeno podle roku zahájení, průběh řešení odkazuje na abstrakta z Vědeckých konferencí LF a FN HK).

Ukončené projekty

2006

LC06-invasion

prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc. – 1. LF UK

Centrum buněčné invasivity v embryonálním vývoji a metastázách nádorů.

Průběh řešení: 2006 2007 2008 2009 2010 2011

MUDr. Petra Benešová