Věda a zahraničí


Poslední změna: 02.09. 2013

MŠMT – Výzkumný záměr – LF HK spolupříjemce účelových prostředků

LF HK je spolupříjemcem účelových prostředků (řazeno podle roku zahájení, v průběhu řešení jsou abstrakta z Vědeckých konferencí LF a FN HK).

Ukončené projekty

2005

MSM 0021620849 prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.

Neuropsychiatrické aspekty neurodegenerativních onemocnění.

Průběh řešení: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

doc. MUDr. Petr Smolík, CSc.

MSM 0021620812

prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
- 2.LF UK

Chronická onemocnění vznikající na podkladě nepřiměřené reaktivity imunitního systému, jejich patogeneze a možnosti včasné diagnostiky a léčby.

Průběh řešení: 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.

MSM 0021620817

prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.
- 3.LF UK

Invazivní přístupy k záchraně či regeneraci myokardu.

Průběh řešení: 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

MSM 0021620816 - 4a

prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.
- 3.LF UK

Patofyziologie neuropsychiatrických onemocnění a její klinické aplikace -
Elektrofyziologické hodnocení neuropsychiatrických chorob.

Průběh řešení: 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

prof. MUDr. Miroslav Kuba, CSc.

MSM 0021620816 - 4c

prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.
- 3.LF UK

Patofyziologie neuropsychiatrických onemocnění a její klinické aplikace -
Časná diagnostika a terapie psychóz z okruhu schizofrenie, zejména použitím funkčních metabolických ukazatelů a určením optimálních léčebných strategií.

Průběh řešení: 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

prof. MUDr. Jan Libiger, CSc.