Věda a zahraničí


Poslední změna: 02.09. 2013

MŠMT - Výzkumný záměr

 LF HK je příjemcem účelových prostředků (řazeno podle roku zahájení, průběh řešení odkazuje na abstrakta z Vědeckých konferencí LF a FN HK).

Ukončené projekty

2005

MSM 0021620820

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.

Využití experimentálních a klinických modelů metabolických procesů, výživy a farmakoterapie pro rozvoj poznání, klinickou praxi a ke zlepšení kvality života
Průběh řešení: 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011