Věda a zahraničí

LFUK-HK-dohnalve
Poslední změna: 10.10. 2016

OP PPR


Vyhlášena výzva č. 24 v rámci OP Praha - pól růstu ČR
Název: Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe
Ukončení příjmu žádostí: 28.2.2017 16:00 hod
Max. délka projektu: 30 měsíců
Ukončení realizce do: 30. 6. 2020
Kofinancování: 10 %
Maximální výdaje na projekt: 40 mil Kč
Náklady na administrativu:

14 % (u projektů nad 20 mil Kč)

10 % (u projektů do 10 mil Kč)
Celková alokace výzvy: 400 mil Kč

Na jaké aktivity lze žádat podporu?

Jedná se o ověření proveditelnosti (fáze 1) jednoho nebo více výsledků/produktů výzkumu a vývoje v organizaci žadatele a jejich příprava ke komercializaci (fáze 2) součástí je vyhledání partnera z aplikační sféry.

Počet a zaměření ověřovaných výsledků výzkumu si žadatel stanoví v žádosti s cílem dopracovat co nejvíce z nich do 2. fáze ověřování.


Důležité!

Místo realizace projektu a dopad výstupů projektu – Hl. město Praha.
Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele (příjemce podpory) nýbrž skutečné místo realizace projektu = realizace výdajů, tedy skutečné místo dopadu realizovaného projektu z hlediska jeho přínosů do příslušného regionu.

Výstupový indikátor - Počet produktů uplatněných na trhu a využívaných uživateli veřejných služeb zajišťovaných nebo poskytovaných samosprávou hl. m. Prahy (jedná se zejména o organizace zřízené a založené hl. m. Praha nebo městkou částí hl. m. Prahy a jimi zřízené organizace, nejedná se o organ. složky státu nebo příspěvkové organizace zřízené státem se sídlem v hl. m. Praha).
Ověřované produkty musí spadat do některé z národních nebo pražských domén specializace (např. oblast léčiva, biotechnologie, prostředky zdravotnické techniky a Life Sciences, ...). 

Je možná spolupráce více fakult na jednom projektu. 

Více informací o výzvě napenizeproprahu.cz/wp-content/uploads/2016/09/V%C3%BDzva-%C4%8D.-24_OP-PPR-SC1.1.pdf


V případě zájmu prosím kontaktujte vedoucí Grantového a zahraničního oddělení paní Ing. Evu Macourkovou, email: macourkovae@lfhk.cuni.cz

Kalendář akcí

<červenec 2022>
poútstčtsone
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
Dnes: