Věda a zahraničí

LFUK-HK-vankovakri
Poslední změna: 02.09. 2021

CORE FACILITIES

Vznik CORE FACILITIES pro zlepšení kvality výzkumu spojeného s výukou na LF UK v HK

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové je příjemcem dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), výzvy č. 02_16_017 Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely - budování či modernizace v prioritní ose 1 OP, pro projekt Vznik CORE FACILITIES pro zlepšení kvality výzkumu spojeného s výukou na LF UK v HK vedeného pod registračním číslem CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002515.

Základní informace o projektu

 • Cíl projektu
Realizací projektu dojde ke zlepšení kvality výzkumu spojeného s výukou na LF UK v HK pořízením core facilities a dalšího materiálně technického a infrastrukturního zabezpečení nezbytného pro modernizaci doktorských studijních programů, která bude provedena v rámci komplementárního projektu INODOK. Projekt podpoří odborný růst studentů DSP a akademických pracovníků vč. postdoků a umožní jim získat nejen teoretické znalosti, ale i praktické dovednosti v moderních metodikách biomedicínského VaV.
 
 • Specifické cíle
1) Pořízení tzv. core facilities.

2) Podpora odborného růstu studentů DSP a vědeckých či klinických pracovníků v oblasti biomedicínského výzkumu, včetně osvojení praktických metodik a dovedností a využití mezioborové, příp. mezifakultní spolupráce.

3) Systematická podpora vědeckých aktivit akademických pracovníků a studentů v rámci programů DSP a SVOČ.

4) Podpora při zavádění vhodných metodických přístupů pro výše zmíněné vzdělávání.
 
 • Dotace
Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace jsou celkové způsobilé výdaje projektu ve výši 192 699 824,53 Kč, z toho 163 794 850,85 Kč (85%) z Evropského fondu pro regionální rozvoj, 19 269 982,45 Kč (10%) ze státního rozpočtu a 9 634 991,23 Kč (5%) z vlastních zdrojů.
 
 • Harmonogram
Zahájení projektu: 01. 01. 2016
Zahájení fyzické realizace projektu: 01. 05. 2017 
Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 31. 07. 2017
Ukončení fyzické realizace projektu: 31. 07. 2021​
 
 • Realizační projektový tým
ředitel projektu:     doc. Ing. Josef Hanuš, CSc.
manažer projektu: Mgr. Eva Šitancová
finanční manažer: Ing. Lucie Radoňová
asistent projektu:  Kristýna Vaňková

Aktuality

Přístroje

Xevo TQ-XS, ACQUITY UUPLC I-Class System (SM-FTN)
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0005
Datum dodání: 18. 5. 2018
Umístění: Ústav lékařské biochemie

Agilent Seahorse XFe96 Analyzer Power Pak
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0020

Datum dodání: 7. 6. 2018
Umístění: Ústav fyziologie


Lightcycler RT-PCR
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0023
Datum dodání: 9. 8. 2018
Umístění: Ústav lékařské biologie a genetiky

Ultrasound Imaging System, Vevo 3100
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0004
Datum dodání: 6. 9. 2018
Umístění: Radioizotopové laboratoře a vivárium

IVIS Spectrum In Vivo Imaging System
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0003
Datum dodání: 25. 10. 2018
Umístění: Radioizotopové laboratoře a vivárium

Laboratoř Comet assay
 • Termoblok
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0022
Datum dodání: 11. 9. 2018
Umístění: Ústav hygieny a preventivního lékařství
 • Inkubátor CO2
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0022
Datum dodání: 15. 4. 2019
Umístění: Ústav hygieny a preventivního lékařství
 • Epi-fluorescenční mikroskop B-500TiFL
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0022
Datum dodání: 9. 5. 2019
Umístění: Ústav hygieny a preventivního lékařství
 • Laminární box Bio II Advance 6 Telstar
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0022
Datum dodání: 4. 7. 2019
Umístění: Ústav hygieny a preventivního lékařství
 • Chlazená stolní centrifuga Rotina 380R
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0053
Datum dodání: 31. 3. 2020
Umístění: Ústav hygieny a preventivního lékařství

Laboratoř molekulární farmakologie a toxikologie
 • Wes Systém - kapilární automatizovaná platforma pro separaci proteinů
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0007
Datum dodání: 1. 6. 2018
Umístění: Ústav farmakologie
 • FUSION SOLO 7S EDGE (chemidokumentační systém), POWER BLOTTER SYSTÉM (dry blot), Soubor vybavení pro nácvik Western blotu (set přístrojů), Bioruptor pico
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0006
Datum dodání: 9. 1. 2019
Umístění: Ústav farmakologie
 • qPCR
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0023
Datum dodání: 30. 7. 2018, 31. 7. 2018, 8. 8. 2018, 9. 8. 2018
Umístění: Ústav farmakologie
 • HPLC systém
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0038
Datum dodání: 16. 10. 2018
Umístění: Ústav farmakologie
 • Multifunkční destičkový reader Spark
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0008
Datum dodání: 27. 3. 2019
Umístění: Ústav farmakologie
 • ProFlex™ PCR System
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0024
Datum dodání: 28. 3. 2019
Umístění: Ústav farmakologie
 • Inkubátor CO2
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0022
Datum dodání: 15. 4. 2019
Umístění: Ústav farmakologie
 • Autokláv
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0022
Datum dodání: 25. 4. 2019
Umístění: Ústav farmakologie
 • Kontejner na skladování buněk v dusíku
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0022
Datum dodání: 15. 4. 2019
Umístění: Ústav farmakologie
 • ThermoMixer C s příslušenstvím SmartBlock (3 kusy)
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0022
Datum dodání: 27. 6. 2019
Umístění: Ústav farmakologie
 • Laminární box SafeFAST Classic 215
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0022
Datum dodání: 28. 6. 2019
Umístění: Ústav farmakologie
 • Úprava vody ultrapure Synergy UV
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0022
Datum dodání: 4. 6. 2019
Umístění: Ústav farmakologie
 • Analytické váhy RADWAG AS 220.3Y
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0022
Datum dodání: 28. 5. 2019
Umístění: Ústav farmakologie​​
 • Aspirační systém Fisherbrand Advantage
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0054
Datum dodání: 22. 10. 2019
Umístění: Ústav farmakologie​​
 • VetScan VS2
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0057
Datum dodání: 17. 3. 2020
Umístění: Ústav farmakologie​​
 • Chlazená stolní centrifuga s rotory Rotina 420R
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0053
Datum dodání: 31. 3. 2020
Umístění: Ústav farmakologie​​​
 • Centrifuga chlazená 5424R G s rotorem (3 ks)
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0053
Datum dodání: 13. 5. 2020
Umístění: Ústav farmakologie​​​
 • Aspirátor
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0063
Datum dodání: 30. 4. 2021
Umístění: Ústav farmakologie
 • pH metr
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0063
Datum dodání: 20. 5. 2021 
Umístění: Ústav farmakologie

Laboratoř molekulárně mikrobiologických analýz
 • Samag SM-12 (automatický izolátor nukleových kyselin)
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0010
Datum dodání: 14. 1. 2019
Umístění: Ústav klinické mikrobiologie
 • Nanodrop
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0019
Datum dodání: 31. 10. 2018
Umístění: Ústav klinické mikrobiologie
 • Real-Time PCR cyklér, Gradientový cyklér
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0023
Datum dodání: 30. 7. 2018, 31. 7. 2018
Umístění: Ústav klinické biochemie a diagnostiky
 • GeneXpert systém
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0011
Datum dodání: 16. 1. 2019
Umístění: Ústav klinické biochemie a dignostiky
 • VeritiTM 96-Well Thermal Cycler
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0012
Datum dodání: 19. 12. 2018
Umístění: Ústav klinické biochemie a diagnostiky
 • PCR box
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0009
Datum dodání: 25. 2. 2019
Umístění: Ústav klinické mikrobiologie
 • Gradientový real-time cyklér
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0042
Datum dodání: 2. 4. 2019
Umístění: Ústav klinické biochemie a diagnostiky
 • Miseq sekvenátor
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0009
Datum dodání: 10. 4. 2019
Umístění: Ústav klinické biochemie a diagnostiky
 • Kapilární sekvenátor
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0009
Datum dodání: 28. 3. 2019
Umístění: Ústav klinické biochemie a diagnostiky
 • Vortex
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0009
Datum dodání: 12. 3. 2019
Umístění: Ústav klinické biochemie a diagnostiky
 • PowerPRO 300  (zdroj pro elektroforézu)
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0006
Datum dodání: 16. 1. 2019
Umístění: Ústav klinické biochemie a diagnostiky
 • Transiluminátor
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0009
Datum dodání: 12. 3. 2019
Umístění: Ústav klinické mikrobiologie
 • Termoblok
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0009
Datum dodání: 12. 3. 2019
Umístění: Ústav klinické mikrobiologie
 • Analytické váhy RADWAG AS 82/220.R2
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0022
Datum dodání: 28. 5. 2019
Umístění: Ústav klinické mikrobiologie
 • Laminární box SafeFAST Classic 215
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0022
Datum dodání: 28. 6. 2019
Umístění: Ústav klinické mikrobiologie
 • Hlubokomrazicí box 
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0052
Datum dodání: 20. 9. 2019
Umístění: Ústav klinické mikrobiologie
 • Centrifuga 5425G s rotorem (2 ks)
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0053
Datum dodání: 13. 5. 2020
Umístění: Ústav klinické mikrobiologie
 • Chlazená centrifuga 5425G s rotorem
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0053
Datum dodání: 13. 5. 2020
Umístění: Ústav klinické mikrobiologie
 • Minicentrifuga 2 ks
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0060
Datum dodání: 7. 12. 2020
Umístění: Ústav klinické mikrobiologie
 • Vortex 2 ks
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0060
Datum dodání: 17. 12. 2020
Umístění: Ústav klinické mikrobiologie
 • Minivortex
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0060
Datum dodání: 17. 12. 2020
Umístění: Ústav klinické mikrobiologie
 • Zdroj pro elektroforézu
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0060
Datum dodání: 17. 12. 2020
Umístění: Ústav klinické mikrobiologie
 • Termoblok
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0060
Datum dodání: 18. 1. 2021
Umístění: Ústav klinické mikrobiologie
 • Fotodokumentační systém
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0060
Datum dodání: 22. 1. 2021
Umístění: Ústav klinické mikrobiologie
 • PCR box
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0060
Datum dodání: 18. 3. 2021
Umístění: Ústav klinické mikrobiologie
 • Elektroforetické vany
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0063
Datum dodání: 29. 6. 2021
Umístění: Ústav klinické mikrobiologie
 • Chladící desky pro mikrozkumavky
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0063
Datum dodání: 7. 5. 2021
Umístění: Ústav klinické mikrobiologie

Laboratoř průtokové cytometrie
 • UV-Vis spektrofotometr
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0019
Datum dodání: 10. 12. 2018
Umístění: Ústav lékařské biochemie
 • Průtokový cytometr
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0016
Datum dodání: 19. 12. 2018
Umístění: Ústav lékařské biochemie
 • Multifunkční destičkový reader Spark
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0008
Datum dodání: 26. 3. 2019
Umístění: Ústav lékařské biochemie
 • Inkubátor CO2
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0022
Datum dodání: 15. 4. 2019
Umístění: Ústav lékařské biochemie
 • Chlazená stolní centrifuga Rotina 420R
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0053
Datum dodání: 31. 3. 2020
Umístění: Ústav lékařské biochemie
 • Centrifuga chlazená 5424R G s rotorem
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0053
Datum dodání: 13. 5. 2020
Umístění: Ústav lékařské biochemie
 • xCelligence
Veřejná zakáza: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0062
Datum dodání: 26. 10. 2020
Umístění: Ústav lékařské biochemie

Elektrofyziologická laboratoř
 • Auto Refrakto-keratometr (ARK-1a) a HEP Perimetr
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0021
Datum dodání: 30. 8. 2018, 4. 9. 2018
Umístění: Ústav patologické fyziologie
 • Eye Tracking, EyeLink 1000 Plus
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0043
Datum dodání: 6. 6. 2019
Umístění: Ústav patologické fyziologie
 • Optická koherentní tomografie
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0065
Datum dodání: 31. 1. 2021
Umístění: Ústav patologické fyziologie

Vybavení a zařízení do RIL a VIV
 • Myčka klecí a pítek
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0018
Datum dodání: 30. 5. 2019
Umístění: Radioizotopové laboratoře a vivárium
 • Inhalační anesteziologický přístroj pro malá zvířata
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0018
Datum dodání: 09. 5. 2019
Umístění: Radioizotopové laboratoře a vivárium

Laboratoř ELISA
 • Hlubokomrazicí box 
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0052
Datum dodání: 20. 9. 2019
Umístění: Ústav klinické imunologie a alergologie
 • Chlazená centrifuga Universal 320R
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0053
Datum dodání: 31. 3. 2020
Umístění: Ústav klinické imunologie a alergologie
 • Chlazená stolní centrifuga Universal 320R
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0053
Datum dodání: 31. 3. 2020
Umístění: Ústav klinické imunologie a alergologie
 • Inkubátor
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0063
Datum dodání: 20. 5. 2021 
Umístění: Ústav klinické imunologie a alergologie

Laboratoř molekulární patologie
 • Barvící a montovací automat
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0051
Datum dodání: 18. 12. 2019
Umístění: Fingerlandův ústav patologie
 • Mikroskop s diskuzním zařízením
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0051
Datum dodání: 19. 12. 2019
Umístění: Fingerlandův ústav patologie
 • Laminární box
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0051
Datum dodání: 17. 12. 2019
Umístění: Fingerlandův ústav patologie
 • Izolátor DNA
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0051
Datum dodání: 17. 12. 2019
Umístění: Fingerlandův ústav patologie
 • PCR box
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0051
Datum dodání: 17. 12. 2019
Umístění: Fingerlandův ústav patologie
 • Vodní lázeň
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0058
Datum dodání: 20. 3. 2020
Umístění: Fingerlandův ústav patologie
 • Fluorescenční mikroskop
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0064
Datum dodání: 29. 3. 2021
Umístění: Fingerlandův ústav patologie

Laboratoř inteligentních materiálů v medicíně
 • Termokamera FLIR T1020-CP
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0029
Datum dodání: 19. 2. 2020
Umístění: Ústav lékařské biofyziky
 • 3D tiskárna
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0028
Datum dodání: 10. 7. 2020
Umístění: Ústav lékařské biofyziky

Laboratoř elektronové mikroskopie
 • EDS analyzátor pro Elektronový transmisní mikroskop
​Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0014
Datum dodánání: 19. 11. 2020
Umístění: Ústav histologie a embryologie
 • Kryo attachment
​Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0014
Datum dodánání: 19. 11. 2020
Umístění: Ústav histologie a embryologie
 • Kryo ultramikrotom
​Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0014
Datum dodánání: 14. 12. 2020
Umístění: Ústav histologie a embryologie
 • Skenovací elektronový mikroskop
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0014
Datum dodánání: 18. 5. 2021
Umístění: Ústav anatomie

Laboratoř experimentální gastroenterologie
 • Kapslová endoskopie
​Veřejná zakázka: VZMR II. kategorie
Datum dodánání: 7. 12. 2020
Umístění: II. Interní klinika
 • Digitální cholangioskop
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0013
Datum dodánání: 22. 2. 2021
Umístění: II. interní gastroenterologická klinika
 • Zařízení pro vyšetření trávící trubice SmartPill
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0013
Datum dodánání: 12. 2. 2021
Umístění: II. interní gastroenterologická klinika
 • Endoskopická radiální a lineární ultrasonografie (včetně elastografie)
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0013
Datum dodánání: 9. 2. 2021
Umístění: II. interní gastroenterologická klinika
 • Abdominální ultrasonografie pro velká laboratorní zvířata
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0013
Datum dodánání: 5. 2. 2021
Umístění: II. interní gastroenterologická klinika
 • Dechové testy
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0013
Datum dodánání: 22. 2. 2021
Umístění: II. interní gastroenterologická klinika
 • High resolution jícnová manometrie ESO a AR 3D
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0013
Datum dodánání: 12. 2. 2021
Umístění: II. interní gastroenterologická klinika
 • Endocytoskopie
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0013
Datum dodánání: 9. 2. 2021
Umístění: II. interní gastroenterologická klinika
 • Videoendoskopická sestava
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0013
Datum dodánání: 9. 2. 2021
Umístění: II. interní gastroenterologická klinika
 • Anesteziologický přístroj pro velká laboratorní zvířata
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0013
Datum dodánání: 30. 4. 2021
Umístění: II. interní gastroenterologická klinika

Výukové centrum patofyziologie v chirurgii
 • Monitor pro sledování tkáňové mikrocirkulace
Veřejná zakázka: evidenční číslo zadavatele LFHKCF0017
Datum dodánání: 21. 5. 2021
Umístění: Vivárium