Věda a zahraničí

LFUK-HK-vankovakri
Poslední změna: 17.05. 2021

Archiv aktualit

  • Veřejné zakázky
Profil zadavatele: vyhlásili jsme veřejnou zakázku na hmotnostní detektor (QQQ MS) a UHPLC systém
Profil zadavatele: vyhlásili jsme veřejnou zakázku na Analyzátor buněk pro měření indikátorů mitochondriální respirace a glykolýzy
Profil zadavatele: vyhlásili jsme veřejnou zakázku na Automatizovaný Western blot
Profil zadavatele: vyhlásili jsme veřejnou zakázku na Vysokofrekvenční diagnostický ultrazvukový přístroj pro vyšetřování malých laboratorních zvířat
Profil zadavatele: vyhlásili jsme veřejnou zakázku na PCR a cykléry
Profil zadavatele: vyhlásili jsme veřejnou zakázku na Neurofyziologickou laboratoř
Profil zadavatele: vyhlásili jsme veřejnou zakázku na Optický zobrazovač pro malá laboratorní zvířata
Profil zadavatele: vyhlásili jsme veřejnou zakázku na Software
Profil zadavatele: vyhlásili jsme veřejnou zakázku na HPLC systém
Profil zadavatele: vyhlásili jsme veřejnou zakázku na Nábytek do laboratoří
Profil zadavatele: vyhlásili jsme veřejnou zakázku na Spektrofotometry
Profil zadavatele: vyhlásili jsme veřejnou zakázku na Laboratoř průtokové cytometrie
Profil zadavatele: vyhlásili jsme veřejnou zakázku na Více-jednotkový systém PCR termocyklérů s gradientem
Profil zadavatele: vyhlásili jsme veřejnou zakázku na Laboratoř molekulárně mikrobiologických analýz
Profil zadavatele: vyhlásili jsme veřejnou zakázku na Automatizovaný detekční systém
Profil zadavatele: vyhlásili jsme veřejnou zakázku na Automatický izolátor nukleových kyselin
Profil zadavatele: vyhlásili jsme veřejnou zakázku na Laboratoř molekulární farmakologie a toxikologie
Profil zadavatele: vyhlásili jsme veřejnou zakázku na Gradientový real-time cyklér
Profil zadavatele: vyhlásili jsme veřejnou zakázku na PCR systém
Profil zadavatele: vyhlásili jsme veřejnou zakázku na multifunkční destičkový reader
Profil zadavatele: vyhlásili jsme veřejnou zakázku na Přístroj pro sledování očních pohybů

Profil zadavatele: vyhlásili jsme veřejnou zakázku na Vybavení a zařízení do vivária
Profil zadavatele: vyhlásili jsme veřejnou zakázku na Běžné laboratorní přístroje
Profil zadavatele: vyhlásili jsme veřejnou zakázku na Hlubokomrazicí boxy
Profil zadavatele: vyhlásili jsme veřejnou zakázku na Drobné laboratorní přístroje a vybavení I
Profil zadavatele: vyhlásili jsme veřejnou zakázku na Aspirační přenosný systém pro odsávání zbytků nehořlavých kapalin
Profil zadavatele: vyhlásili jsme veřejnou zakázku na Termokameru
Profil zadavatele: vyhlásili jsme veřejnou zakázku na Laboratoř molekulární patologie
Profil zadavatele: vyhlásili jsme veřejnou zakázku na Centrifugy
Profil zadavatele: vyhlásili jsme veřejnou zakázku na Vodní lázeň
Profil zadavatele: vyhlásili jsme veřejnou zakázku na Veterinární biochemický analyzátor
Profil zadavatele: vyhlásili jsme veřejnou zakázku na Laboratoř elektronové mikroskopie
Profil zadavatele: vyhlásili jsme veřejnou zakázku na 3D tiskárnu
Profil zadavatele: vyhlásili jsme veřejnou zakázku na Přístroj pro analýzu chování buněk v reálném čase na základě měření impedance včetně spotřebního materiálu
Profil zadavatele: vyhlásili jsme veřejnou zakázku na​ Sondy pro konfokální laserovou endoskopickou mikroskopii
Profil zadavatele: vyhlásili jsme veřejnou zakázku na​ Běžné laboratorní přístroje II – Laboratoř molekulárně mikrobiologických analýz
Profil zadavatele: vyhlásili jsme veřejnou zakázku na Laboratoř experimentální gastroenterologie
Profil zadavatele: vyhlásili jsme veřejnou zakázku na Přístroj pro analýzu chování buněk v reálném čase na základě měření impedance včetně spotřebního materiálu
Profil zadavatele: vyhlásili jsme veřejnou zakázku na Drobné laboratorní přístroje a vybavení II
Profil zadavatele: vyhlásili jsme veřejnou zakázku na Optický koherenční tomograf​
Profil zadavatele: vyhlásili jsme veřejnou zakázku na Fluorescenční mikroskop
Profil zadavatele: vyhlásili jsme veřejnou zakázku na Monitor pro sledování tkáňové mikrocirkulace
Profil zadavatele: vyhlásili jsme veřejnou zakázku na Drobné laboratorní přístroje a vybavení III
 
  • Publicita projektu
Povinná publicita projektu
Seahorse XF metabolic workshop 16th October, 2018
Projekt CORE FACILITIES za rok 2018
Rozhovor o projektu CORE FACILITIES pro MŠMT