Věda a zahraničí

LFUK-HK-vankovakri
Poslední změna: 22.07. 2021

Monitor pro sledování tkáňové mikrocirkulace

Přístroj je navázaný na odbornou povinně volitelnou výuku předmětu Základy vědecké práce II, tvořenou v rámci projektu INODOK, a to bloku 9:
 
  • úvodní přednáška: Metody práce s laboratorními zvířaty
  • navazující kurz: Experimentální chirurgie
 
Metodika pokusů na laboratorních zvířatech dovoluje zkoumat stavy hojení tkání těla obratlovců, účinky a vedlejší účinky léků, toxinů a dalších zevních vlivů nepříznivých pro stabilizované (zdravé) funkce tkání včetně úrazů nejrůznější etiologie a intenzity. Vzhledem k tomu, že většina výše uvedených stavů zahrnuje problémy se zásobením daných tkání kyslíkem, jsou vyvinuty a vyvíjeny metody umožňující pohled do morfologických stavů cévního aparátu až na úrovni kapilár, jejichž fyziologický či patofyziologický stav umožňuje správnou oxygenaci, respektive způsobuje její poruchy.

Přístroj Moor VMS – LDF 2 je zařízení, které je schopné sledovat mikrocirkulaci krve ve tkáních operovaných orgánů, orgánů významných pro metabolizmus léků (např. celkových anestetik, katecholaminů, chemoterapeutik etc.) jako jsou především střevo, játra a ledviny.  Výše zmíněný přístroj dokáže monitorovat tkáňovou mikrocirkulaci krve pomocí laser Dopplerova měřiče průtoku krevních elementů kapilárami vybrané tkáně zkoumaného orgánu a pomocí softwarového vybavení je schopen vyhodnocovat vstupní data a zobrazovat je jak číselnými, tak i grafickými formami.

Přístroj je využitý v rámci výuky studentů DSP při modelování některých chirurgických operací na laboratorních zvířatech, což je historický a přirozený způsob studia a získávání dovedností v chirurgických oborech, ale i v oborech ostatních využitím laboratorního výzkumu. Je to jedna ze základních metod umožňující pochopit patofyziologické procesy, které zapříčiňují a provázejí nemoci léčitelné v různých medicínských humánních, ale i veterinárních oborech. Přístroj je velkým přínosem pro studium léčby zánětů a nádorů v chirurgických oborech obecně a je počítáno s jeho využitím v mnoha následujících výzkumných projektech studentů DSP, kdy disertační práce bude zahrnovat nejen klinickou, ale i experimentální část výzkumu zvoleného medicínského problému.

Autor textu: prof. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D.