Věda a zahraničí


Poslední změna: 02.05. 2016

MŠMT - OP Výzkum a vývoj pro inovace

LF HK je příjemcem účelových prostředků (řazeno podle roku zahájení, průběh řešení odkazuje na abstrakta z Vědeckých konferencí LF a FN HK).

Řešené projekty

V současnosti již nejsou výzvy Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace vypisovány.

Ukončené projekty

Projekty řešené v letech 2012 a dále