Věda a zahraničí

Stefanova, Stanislava
Poslední změna: 15.02. 2017

MŠMT - Velké infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace

LF HK je příjemcem účelových prostředků (řazeno podle roku zahájení, průběh řešení odkazuje na abstrakta z Vědeckých konferencí LF a FN HK).

Řešené projekty

2016

BBMRI_CZ

LM2015089

prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.

Banka klinických vzorků

Průběh řešení: 2016  2017

 

Ukončené projekty 

Projekty řešené v letech 2011 a dále