Věda a zahraničí

Silberova, Aneta
Poslední změna: 14.02. 2017

MŠMT - Velké infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace ukončeno

LF HK je příjemcem účelových prostředků (řazeno podle roku zahájení, průběh řešení odkazuje na abstrakta z Vědeckých konferencí LF a FN HK).

Ukončené projekty

2011

BBMRI_CZ

prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.

Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure.

Banka klinických vzorků BBMRI_CZ.

Průběh řešení: 2011 2012 2013 2014 2015