Věda a zahraničí

Mazanek, Pavel
Poslední změna: 14.02. 2017

Norské fondy a Fondy EHP

LF HK je příjemcem účelových prostředků (řazeno podle roku zahájení, průběh řešení odkazuje na abstrakta z Vědeckých konferencí LF a FN HK).

Řešené projekty

V současné době není řešen žádny projekt v rámci Norských fondů a Fondů EHP.