Věda a zahraničí

LFUK-HK-svatkovz
Poslední změna: 16.02. 2017

Norské fondy a Fondy EHP ukončeno

LF HK je příjemcem účelových prostředků (řazeno podle roku zahájení, průběh řešení odkazuje na abstrakta z Vědeckých konferencí LF a FN HK).

Ukončené projekty

2016

NF-CZ07-ICP-4-290-2015 RNDr. David Kunke, CSc. Utilization of cellular reprogramming technology in current medicine research and drug screening
Průběh řešení2016
NF-CZ07-MOP-4-254-2015 doc. MUDr. Helena Žemličková, Ph.D. Specific methods for detection of antibiotic resistance mechanisms in the clinical microbiology laboratory
Průběh řešení: 2016