Věda a zahraničí

Mazanek, Pavel
Poslední změna: 15.02. 2017

Progres

LF HK je příjemcem účelových prostředků (řazeno podle roku zahájení, v průběhu řešení jsou abstrakta z Vědeckých konferencí LF a FN HK).

Řešené projekty

2017

Progres Q40

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc. Nové postupy ve výzkumu, diagnostice a terapii civilizačních chorob a onemocnění spojených se stárnutím populace
Průběh řešení: 2017 2018 2019 2020 2021