Věda a zahraničí

Silberova, Aneta
Poslední změna: 15.02. 2017

PRVOUK ukončeno

LF HK je příjemcem účelových prostředků (řazeno podle roku zahájení, v průběhu řešení jsou abstrakta z Vědeckých konferencí LF a FN HK).

Ukončené projekty

2012

PRVOUK P37

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc. Nové postupy v diagnostice a terapii civilizačních chorob a onemocnění spojených se stárnutím populace.
Průběh řešení: 2012 2013 2014 2015 2016