Věda a zahraničí

Silberova, Aneta
Poslední změna: 26.01. 2016

TA ČR - Program ALFA ukončeno

LF HK je spolupříjemcem účelových prostředků (řazeno podle roku zahájení, v průběhu řešení jsou abstrakta z Vědeckých konferencí LF a FN HK).

Ukončené projekty - spolupříjemci 

2013

TA03010548 MVDr. Tomáš Obr
- INVOS, spol. s. r. o.

Výzkum a vývoj pokročilých tenkovrstvých elementů pro přímé sledování časové proměnné pomocí přesně kalibrovatelné barevné změny.

Průběh řešení: 2013 2014 2015

doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.