Věda a zahraničí


Poslední změna: 13.02. 2017

UNCE - Univerzitní výzkumná centra

LF HK je spolupříjemcem účelových prostředků (řazeno podle roku zahájení, průběh řešení odkazuje na abstrakta z Vědeckých konferencí LF a FN HK).

Řešené projekty

2009

204019/304019 doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. - FaF UK Centrum pro výzkum toxických a protektivních účinků na kardiovaskulární systém.
Průběh řešení: 2012 2013 2014 2015 2016 2017
doc. PharmDr. Martin Štěrba, Ph.D.
(prof. MUDr. Vladimír Geršl, CSc.)