Věda a zahraničí

Global Administrator
Poslední změna: 22.07. 2013

Habilitační řízení

je řízení vztahující se k udělení titulu docenta (zkratka doc.). Kandidátem musí být nositel akademického titulu Ph.D. nebo CSc.