Věda a zahraničí

Global Administrator
Poslední změna: 27.02. 2018

Habilitační a jmenovací řízení

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem jsou procesy k získání vědecko-pedagogické hodnosti vysokoškolského pedagoga.

Žadatel musí splnit požadavky stanovené zákonem o  č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a vnitřními předpisy a dokumenty UK.

 

Počty docentů a profesorů zvyšují prestiž vysoké školy.

Lékařská fakulta UK v Hradci Králové věnuje habilitacím a jmenovacím řízením velkou pozornost a vytváří vhodné podmínky pro kandidáty.