Věda a zahraničí

Stefanova, Stanislava
Poslední změna: 27.02. 2018

Akreditované obory

pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Obor Akreditace do
habilitace profesura
1. Gynekologie a porodnictví 1. 11. 2019 nežádána
2. Histologie a embryologie 31. 12. 2023
3. Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie 31. 12. 2023
4. Chirurgie 30. 11. 2019
5. Kardiochirurgie 30. 11. 2019
6. Klinická biochemie 31. 5. 2022
7. Lékařská biofyzika 30. 11. 2019
8. Lékařská biologie   1. 11. 2019
9. Lékařská farmakologie 30. 11. 2019
10. Lékařská fyziologie 31. 12. 2023
11. Lékařská chemie a biochemie 1. 11. 2019
12. Lékařská imunologie 1. 9. 2019
13. Lékařská mikrobiologie 1. 11. 2019 nežádána
14. Oční lékařství 31. 12. 2023
15. Patologie 30 11. 2019
16. Patologická fyziologie 31. 12. 2023
17. Pediatrie 1. 11. 2019
18. Psychiatrie 31. 12. 2023
19. Radiologie 31. 1. 2020
20. Stomatologie 1. 11. 2019 nežádána
21. Vnitřní nemoci 31. 12. 2023