Věda a zahraničí

Global Administrator
Poslední změna: 27.02. 2018

Habilitační řízení

je řízení vztahující se k udělení titulu docenta (zkratka doc.). Kandidátem musí být nositel akademického titulu Ph.D. nebo CSc.