Věda a zahraničí

Mazanek, Pavel
Poslední změna: 13.11. 2017

Ing. Miloš Hroch, Ph.D. - habilitace 2016

Autor habilitační práce: Ing. Miloš Hroch, Ph.D. Habilitační práce
Název habilitační práce :  Vývoj nových bioanalytických metod pro terapeutické           monitorování a výzkum léčiv
 
Habilitační obor: Lékařská chemie a biochemie  
Pracoviště: LF UK, Ústav lékařské biochemie

Datum odevzdání habilitační práce

v elektronické podobě

30.5.2016  

Datum:odevzdání  habilitační práce

v tištěné podobě:

30.9.2016  
Datum uložení habilitační práce do databáze: 23.6.2016  
Datum zahájení řízení: 30.5.2016  
Datum ustanovení komise:
/schválení na VR/
4.10.2016
       
Složení komise:    
Předseda: prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.
Členové: doc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D.
  prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.
  prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.
  prof. RNDr. Marie Urbanová, CSc.  
Oponenti: prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D. posudek
  doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. posudek
  doc. RNDr. Eva Anzenbacherová, CSc. posudek
       
Datum odevzdání podepsaného stanoviska  /tištěná verze/:                                                     12.1.2017  
Stanovisko komise: stanovisko    
Datum habilitační přednášky: 7.2.2017  
       
Téma habilitační přednášky: Hmotnostní spektrometrie ve službách medicíny
       
Datum konání přednášky na Vědecké radě LF HK: 7.2.2017 Obhájeno
Datum projednání na Kolegiu rektora UK: 20.3.2017 Souhlas s jmenováním
Datum VR UK: -  
     
       
Jmenování docentem od: 1.4.2017  

Kalendář akcí

<říjen 2021>
poútstčtsone
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
Dnes: