Věda a zahraničí

Kolmistrova, Pavla
Poslední změna: 30.08. 2017

MUDr. Darina Kohoutová, Ph.D. - habilitace 2017

Autor habilitační práce: MUDr. Darina Kohoutová, Ph.D. Habilitační práce
Název habilitační práce :  Změny mitózy a apoptózy u kolorektálních neoplázií
 
Habilitační obor: Vnitřní nemoci  
Pracoviště: II. interní gastroenterologická klinika  Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Hradec Králové

Datum odevzdání habilitační práce

v elektronické podobě

6.3.2017  

Datum:odevzdání  habilitační práce

v tištěné podobě:

6.3.2017  
Datum uložení habilitační práce do databáze: 8.3.2017  
Datum zahájení řízení: 16.3.2017  
Datum ustanovení komise:
/schválení na VR/
4.4.2017
       
Složení komise:    
Předseda: prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.
Členové: prof. MUDr. Jan Lata, CSc.
  prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
  prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
  prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.  
Oponenti: prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc. posudek
  prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc. posudek
  prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. posudek
       
Datum odevzdání podepsaného stanoviska  /tištěná verze/:                                                     24.5.2017  
Stanovisko komise: stanovisko    
Datum habilitační přednášky:    
       
Téma habilitační přednášky: Endoskopická terapie Barrettova jícnu
       
Datum konání přednášky na Vědecké radě LF HK: 6.6.2017 Obhájeno
Datum projednání na Kolegiu rektora UK: 28.8.2017  
Datum VR UK: -  
     
       
Jmenování docentem od: 1.9.2017