Věda a zahraničí

Kolmistrova, Pavla
Poslední změna: 28.11. 2018

MUDr. Filip Čečka, Ph.D. - habilitace 2016 -2017

Autor habilitační práce: MUDr. Filip Čečka, Ph.D. Habilitační práce
Název habilitační práce :  Historie, současnost a moderní trendy chirurgické léčby nádoru pankreatu
 
Habilitační obor: Chirurgie  
Pracoviště: LF UK a FN v Hradci Králové, Chirurgická klinika

Datum odevzdání habilitační práce

v elektronické podobě

1.9.2016  

Datum:odevzdání  habilitační práce

v tištěné podobě:

1.9.2016  
Datum uložení habilitační práce do databáze: 5.11.2016  
Datum zahájení řízení: 10.11.2016  
Datum ustanovení komise:
/schválení na VR/
6.12.2016
       
Složení komise:    
Předseda: prof. MUDr. Jan Dominik, CSc.
Členové: prof. MUDr. Josef Dvořák, DrSc.
  prof. MUDr. Jiří Klein, Ph.D.
  prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.
  doc. MUDr. Jiří Vokurka, CSc.  
Oponenti: prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc. posudek
  prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc. posudek
  doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. posudek
       
Datum odevzdání podepsaného stanoviska  /tištěná verze/:                                                     22.2.2017  
Stanovisko komise: stanovisko    
Datum dodání tématu habilitační přednášky: 22.2.2017  
       
Téma habilitační přednášky: Využití drénů v břišní chirurgii
       
Datum konání přednášky na Vědecké radě LF: 6.6.2017 Obhájeno
Datum projednání na Kolegiu rektora UK: 28.8.2017  
Datum VR UK: -  
     
       
Jmenování docentem od: 1.9.2017