Věda a zahraničí

Moravova, Marketa
Poslední změna: 07.06. 2019

MUDr. Filip Gabalec, Ph.D. - habilitace 2019

Autor habilitační práce: MUDr. Filip Gabalec, Ph.D. Habilitační práce
Název habilitační práce :  Bioindikátory adenomů hypofýzy
 
Habilitační obor: Vnitřní nemoci  
Pracoviště: LF HK a FN HK, 4. interní hematologická klinika

Datum odevzdání habilitační práce

v elektronické podobě

3.9.2018  

Datum:odevzdání  habilitační práce

v tištěné podobě:

3.9.2018  
Datum uložení habilitační práce do databáze: 9.4.2019  
Datum zahájení řízení: 13.9.2018  
Datum ustanovení komise:
/schválení na VR/
6.11.2018
       
Složení komise:    
Předseda: prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.
Členové: doc. MUDr. Zdeněk Fryšák, CSc.
  prof. MUDr. Václav Hána, CSc.
  doc. MUDr. David Karásek, Ph.D.
  prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.  
Oponenti: prof. MUDr. Michal Kršek, CSc. posudek
  prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP posudek
  doc. MUDr. Zdeněk Fryšák, CSc. posudek
       
Datum odevzdání podepsaného stanoviska  /tištěná verze/:                                                     1.3.2019  
Stanovisko komise: stanovisko    
Datum dodání tématu habilitační přednášky: 3.9.2018  
       
Téma habilitační přednášky: Diferenciální diagnostika uzlů štítné žlázy
       
Datum konání přednášky na Vědecké radě LF: 2.4.2019 Obhájeno 2.4.2019
Datum projednání na Kolegiu rektora UK:    
Datum VR UK: -  
     
       
Jmenování docentem od: