Věda a zahraničí

Kolmistrova, Pavla
Poslední změna: 01.02. 2018

MUDr. Ivana Kacerovská Musilová, Ph.D.

Autor habilitační práce: MUDr. Ivana Kacerovská Musilová, Ph.D. Habilitační práce
Název habilitační práce :  Detekce mikrobiálních a zánětlivých intraamniálních komplikací u těhotných s předčasným odtokem plodové vody
Habilitační obor: Gynekologie a porodnictví  
Pracoviště: Porodnická a gynekologická klinika LF a FN Hradec Králové

Datum odevzdání habilitační práce

v elektronické podobě

12.4..2017  

Datum:odevzdání  habilitační práce

v tištěné podobě:

12.4..2017  
Datum uložení habilitační práce na web LF HK: 20.4.2017  
Datum zahájení řízení: 27.4..2017  
Datum ustanovení komise:
/schválení na VR/
6. 6. 2017
       
Složení komise:    
Předseda: prof. MUDr. David Cibula, CSc.
Členové: doc. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D.
  prof. MUDr. Marek Ĺubušský, Ph.D.
  doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.
  doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D.  
Oponenti: doc. MUDr.  Alena Měchurová, CSc. posudek
  doc. MUDr. Miroslav Korbel, CSc. posudek
  doc. MUDr. Jozef Záhumenský, Ph.D. posudek
       
Datum odevzdání podepsaného stanoviska  /tištěná verze/:                                                     27. 9. 2017
 
 
Stanovisko komise: stanovisko    
       
Téma habilitační přednášky: Možnosti sonografie v managementu spontánního předčasného porodu
       
Datum konání přednášky na Vědecké radě LF HK: 5. 12. 2017  
Datum projednání na Kolegiu rektora UK: 29.1.2018  
Datum VR UK: -  
Datum uložení habilitační práce do repozitáře UK: 12.12.2017  
       
Jmenování docentem od: 1.2.2018