Věda a zahraničí

Moravova, Marketa
Poslední změna: 07.06. 2019

MUDr. Jakub Radocha, Ph.D. - habilitace 2019

Autor habilitační práce: MUDr. Jakub Radocha, Ph.D. Habilitační práce
Název habilitační práce :  Výsledky léčby pacientů s mnohočetným myelomem ve vyšším věku
 
Habilitační obor: Vnitřní nemoci  
Pracoviště: IV. Interní hematologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Datum odevzdání habilitační práce

v elektronické podobě

8.2.2019  

Datum:odevzdání  habilitační práce

v tištěné podobě:

8.2.2019  
Datum uložení habilitační práce do databáze: 7.6.2019  
Datum zahájení řízení: 28.2.2019  
Datum ustanovení komise:
/schválení na VR/
2.4.2019
       
Složení komise:    
Předseda: prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.
Členové: prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc.
  prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
  doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D.
  prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc.  
Oponenti: prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. posudek
  prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D. posudek
  doc. MUDr. Mgr. Jiří Minařík, Ph.D. posudek
       
Datum odevzdání podepsaného stanoviska  /tištěná verze/:                                                     20.5.2019  
Stanovisko komise: stanovisko    
Datum dodání tématu habilitační přednášky: 8.2.2019  
       
Téma habilitační přednášky: Akutní nemoc štěpu proti hostiteli v roce 2019
       
Datum konání přednášky na Vědecké radě LF: 4.6.2019 Obhájeno 4.6.2019
Datum projednání na Kolegiu rektora UK:    
Datum VR UK: -  
     
       
Jmenování docentem od: