Věda a zahraničí

Moravova, Marketa
Poslední změna: 08.04. 2019

MUDr. Libor Hejsek, Ph.D. - habilitace 2019

Autor habilitační práce: MUDr. Libor Hejsek, Ph.D. Habilitační práce
Název habilitační práce :  Idiopatická makulární díra
Habilitační obor: Oční lékařství  
Pracoviště: Oční klinika   LF HK a FN HK

Datum odevzdání habilitační práce

v elektronické podobě

18.10.2018  

Datum:odevzdání  habilitační práce

v tištěné podobě:

18.10.2018  
Datum uložení habilitační práce na web LF HK: 5.3.2019  
Datum zahájení řízení: 25.10.2018  
Datum ustanovení komise:
/schválení na VR/
5.2.2019
       
Složení komise:    
Předseda: prof. MUDr. Naďa Jirásková, PhD.
Členové: doc. MUDr. Drahomíra Baráková, CSc.
  doc. MUDr. Jan Novák, CSc.
  doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc.
  prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc.  
Oponenti: doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc.  
  doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc. posudky
  doc. MUDr. Oldřich Chrapek, Ph.D.  
       
Datum odevzdání podepsaného stanoviska  /tištěná verze/:                                                     16.1.2019  
Stanovisko komise: stanovisko    
       
Téma habilitační přednášky: Aktuální trendy vitreo-retinální chirurgie
       
Datum konání přednášky na Vědecké radě LF HK: 5.2.2019  
Datum projednání na Kolegiu rektora UK: 25.3.2019  
Datum VR UK: -  
Datum uložení habilitační práce do repozitáře UK: 5.3.2019  
       
Jmenování docentem od: 1.4.2019