Věda a zahraničí

Moravova, Marketa
Poslední změna: 08.04. 2019

MUDr. Martin Šín, Ph.D. - habilitace 2018

Autor habilitační práce: MUDr. Martin Šín, Ph.D. Habilitační práce
Název habilitační práce :  Automatická retinální oxymetrie po operaci pars plana vitrektomie
 
Habilitační obor: Oční lékařství  
Pracoviště: LF HK a FN HK, Oční klinika

Datum odevzdání habilitační práce

v elektronické podobě

6.4.2018  

Datum:odevzdání  habilitační práce

v tištěné podobě:

6.4.2018  
Datum uložení habilitační práce do databáze: 28.11.2018  
Datum zahájení řízení: 12.4.2018  
Datum ustanovení komise:
/schválení na VR/
5.6.2018
       
Složení komise:    
Předseda: prof. MUDr. Naďa Jirásková, Ph.D.
Členové: doc. MUDr. Renata Říčařová, CSc.
  doc. MUDr. Drahomíra Baráková, CSc.
  prof. MUDr. Eva Vlková, CSc.
  doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc.  
Oponenti: doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., FEBO posudek
   doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc. posudek
  doc. MUDr. Petr Kolář, Ph.D. posudek
       
Datum odevzdání podepsaného stanoviska  /tištěná verze/:                                                     14.9.2018  
Stanovisko komise: stanovisko    
Datum dodání tématu habilitační přednášky: 6.4.2018  
       
Téma habilitační přednášky: Změny kyslíkové saturace v sítnicových cévách po vitrektomii
       
Datum konání přednášky na Vědecké radě LF: 4.12.2018 Obhájeno/ Neobhájeno
Datum projednání na Kolegiu rektora UK: 30.1.2019  
Datum VR UK: -  
     
       
Jmenování docentem od: 1.2.2019